Charlotte Ekstrøm

Kjærsvej 106

31 22 55 93

aktivitetsudvalgetafd.22@gmail.com

Ulla Hansen

Kjærsvej 220

  42 30 41 90

  ueh6@outlook.com

Gårdhavehuset Adm.
Charlotte Ekstrøm Aktivitetsudvalg- Tryksager.

Booking Gårdhavehuset.
aktivitetsudvalgetafd.22@gmail.com

31225593

Kjærsvej 106